certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047

Audyt energetyczny budynku

Planując termomodernizację budynku dokonujemy wyborów dotyczących zakresu prac, ich kolejności, sposobu ich prowadzenia i wreszcie zasadności ich wykonania. Głównym kryterium wyznaczającym to ostatnie jest efekt ekonomiczny. Opracowanie tego typu zostało uregulowane prawnie poprzez akt prawny: "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego."" i nosi potoczną nazwę: "audyt energetyczny"

Firma WIELITERM wykonuje profesjonalne opracowania audytów energetycznych nieruchomości wraz z pełnym wsparciem w zakresie uzyskania dofinansowania do termomodernizacji budynku. Oferujemy wykonanie obliczeń zapotrzebowania ciepła, obliczeń wilgotnościowych , badań termowizyjnych oraz ocenę stanu technicznego i energetycznego budynku, audytu energetycznego w Krakowie. Wykonujemy pełną dokumentację projektową oraz powykonawczą. Oferujemy prowadzenie nadzoru autorskiego jak i nadzoru budowlanego w czasie prowadzonych prac dla których podstawą jest projekt budowlany oraz audyt energetyczny.


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wykonywania profesjonalnych audytów energetycznych w Krakowie do firmy WIELITERM projekt termomodernizacji

Przykładowe audyty wykonane przez naszą firmę.


projekt termomodernizacji Kraków

Projekt termomodernizacji budynku Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej.
usługi projektowe Kraków

Projekt termomodernizacji wraz z projektem wzmocnienia ścian wykonanych w technologii wielkiej płyty Wk-70 oraz audyt energetyczny budynku.audyty efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej - efektywne wykorzystanie energii pozwala na poczynienie znacznych oszczędności, dlatego warto wykonać audyt podczas którego zostanie przeprowadzona dokładna analiza efektywności cieplnej budynku co pozwoli na znalezienie wszelkich uchybień obniżających efektywność.

projekty termomodernizacji


 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynków WIELITERM - Wieliczka, Kraków, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250zł tanie świadectwa energetyczne brutto*
świadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynków o powierzchni do 200m2.

ZDJĘCIA TERMOWIZYJNE

 tanie certyfikaty energetyczne 150zł tanie świadectwa energetyczne * Cena zdjęć domu jednorodzinnego dla którego zlecono wykonanie świadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

świadectwo energetyczne Myślenice

   AKTUALNOŚCIAudyt energetyczny budynku przemysłowego

Audyt energetyczny Odlewni JAFAR w Jaśle. Opracowanie w ramach projektu FOUNDRYBENCH
Audyt energetyczny wraz z 
     projektem termomodernizacji w Stalowej Woli
Kompleksowa termomodernizacja - Audyt energetyczny, projekt budowlany wraz ze wzmocnieniem ścian wykonanych w technologii wielkiej płyty Wk-70
audyt energetyczny 
     budynku Instytutu Górotworu PAN w Krakowie
Audyt energetyczny Instytutu Górotworu PAN w Krakowie. System Zielonych Inwestycji - GIS program NFOŚ
Audyt energetyczny Warszawa,
       audyt remontowy Warszawa
Zespół zabytkowych kamienic na Warszawskiej Starówce - wykonanie Audytów Remontowych

POLECAMY:


dofinansowanie do budynków energooszczędnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFOŚiGW do BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

wg standardu NF40

analiza możliwości racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywności
zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach


ocena energetyczna budynków

Copyright Wieliterm 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.