efektywnoć energetyczna Kraków
Tel: 606 471 235
        698 656 047Efektywnoć energetycznaDYREKTYWA 2006/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI KOŃCOWEGO WYKORZYSTANIA ENERGII I USŁUG ENERGETYCZNYCH

Celem dyrektywy, jak to określa art.1 jest opłacalna ekonomicznie poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii w każdym państwie członkowskim poprzez:
- określenie celów oraz stworzenie mechanizmów, zachęt i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych, niezbędnych w celu usunięcia istniejących barier rynkowych utrudniających efektywne końcowe wykorzystanie energii,
- stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku usług energetycznych oraz dla dostarczenia odbiorcom końcowym innych środków poprawy energetycznej.
Oczekiwania poprawy efektywności wykorzystania energii przez użytkowników końcowych wynikają także stąd, że w perspektywie krótko - i średnioterminowej istnieją stosunkowo niewielkie możliwości wywierania wpływu w inny sposób na warunki dostaw i dystrybucji energii. Według dyrektywy, efektywność wykorzystania energii przez odbiorców końcowych przyczyni się również do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej oraz do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.
Dyrektywa ma także zastosowanie do podmiotów dostarczających środki poprawy efektywności energetycznej, dystrybutorów energii, operatorów systemu dystrybucji oraz przedsiębiorstw prowadzących detaliczną sprzedaż energii.

Priorytetem w Unii Europejskiej od wielu lat pozostaje tzw. efektywność energetyczna tj. zależność między energią uzyskiwaną, a energią doprowadzoną. Podejmowane są w tej sprawie decyzje polityczne oraz wydawane są akty prawne w postaci dyrektyw. W roku 2005 przyjęto tzw. Zieloną Księgę w sprawie efektywności energetycznej, czyli osiągając więcej zużywając mniej. Jest to dokument przedstawiający istniejące możliwości i obszary działań jakie należałoby podjąć, aby rzeczywiście doprowadzić do racjonalnego zużywania energii.

Według obliczeń ekspertów Unia Europejska mogłaby zaoszczędzić ok. 20 % obecnej konsumpcji energii poprzez jej efektywne wykorzystanie. Na uwagę zasługuje to, że wśród barier ograniczających podejmowanie pożądanych działań wymienia się min.:
- brak projektów edukacyjnych dotyczących efektywności energetycznej,
- brak wsparcia ze strony administracji państwowej dla inicjatyw i przedsięwzięć oszczędnościowych, w tym dla wprowadzania nowych technologii,
- brak informacji dla odbiorcy na temat własnych kosztów konsumpcji energii,
- niechęć przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym do udziału w przedsięwzięciach zmierzających do racjonalnego zużywania energii.wykonywanie projektów
Certyfikat energetyczny - obejmuje szacunkowe dane dotyczące zapotrzebowania budynku na energię, został wprowadzony w wyniku dyrektyw Unii Europejskiej związanych z efektywnością cieplną budynków.

wykonywanie projektów
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynków WIELITERM - Wieliczka, Kraków, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250zł tanie świadectwa energetyczne brutto*
świadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynków o powierzchni do 200m2.

ZDJĘCIA TERMOWIZYJNE

 tanie certyfikaty energetyczne 150zł tanie świadectwa energetyczne * Cena zdjęć domu jednorodzinnego dla którego zlecono wykonanie świadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

świadectwo energetyczne Myślenice

   AKTUALNOŚCIAudyt energetyczny budynku przemysłowego
W ramach projektu FOUNDRYBENCH opracowaliśmy Audyt energetyczny Odlewni JAFAR k. Jasła.
Projekt ocieplenia
Projekt termomodernizacji Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej
świadectwo energetyczne kompleksu przemysłowego
Certyfikat energetyczny kompleksu przemysłowego British American Tobacco - 19 budynków! kubatura 190 000 m3!

POLECAMY:


dofinansowanie do budynków energooszczędnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFOŚiGW do BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

wg standardu NF40


analiza możliwości racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywności
zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach


ocena energetyczna budynków
Copyright Wieliterm 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.