certyfikat energetyczny warszawa
tel: 606 471 235
        698 656 047
Ocena energetyczna budynku na potrzeby programu CZYSTE POWIETRZE - WFOŚiGWRuszył długo oczekiwany program dopłat do termomodernizacji budynków jednorodzinnych o nazwie - CZYSTE POWIETRZE.
Wysokość dofinansowania termomodernizacji w tym programie zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym:

dochód 600 zł na osobę uprawnia do zwrotu 90% inwestycji i pożyczki na 10%,
dochód od 601 do 800 zł na osobę uprawnia do zwrotu 80% inwestycji i pożyczki na 20%,
dochód 801-1000 zł uprawnia do zwrotu 70% inwestycji i pożyczki na 30%,
dochód 1001-1200 zł uprawnia do zwrotu 60% inwestycji i pożyczki na 40%,
dochód 1201-1400 zł uprawnia do zwrotu 50% inwestycji i pożyczki na 50%,
dochód 1401-1600 zł uprawnia do zwrotu 40% inwestycji i pożyczki na 60%,
dochód powyżej 1600 zł uprawnia do zwrotu 30%. inwestycji i pożyczki na 70%. wartości inwestycji.
Maksymalny poziom dofinansowania - refundacji to 53 tys. zł., minimalny to 7 tys.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którgo celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na:
wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

podstawowe zasady dofinansowania:
Czyste Powietrze – osiem kroków do dofinansowania.

Zdobycie wiedzy – zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, a także regulaminem do naboru.
Zbadanie potrzeb budynku – chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny być zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przez realizacją przedsięwzięcia.
Wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie – ważne wytyczne w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód)
Po złożeniu wniosku – odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
Podpisanie umowy o dofinansowanie – WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
Złożenie wniosku o płatność – środki mogą być wypłacone w kilku transzach po realizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie dofinansowania.
Zakończenie przedsięwzięcia – wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo, możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat.
Rozliczenie przedsięwzięcia – nastąpi po pozytywnej weryfikacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WFOŚiGW.

wykonywanie projektów

wykonywanie projektów
 wieliterm - certyfikaty energetyczne budynków wieliterm - wieliczka, kraków, warszawa, stalowa wola

 

audyty energetyczne


   promocje

cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250zł tanie ¶wiadectwa energetyczne brutto*
¶wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez klienta, cena dla budynków o powierzchni do 200m2.

zdjęcia termowizyjne

 tanie certyfikaty energetyczne 150zł tanie ¶wiadectwa energetyczne * cena zdjęć domu jednorodzinnego dla którego zlecono wykonanie ¶wiadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

¶wiadectwo energetyczne my¶lenice

polecamy:


dofinansowanie do budynków energooszczędnych nf40

charakterystyka energetyczna
na potrzeby dofinansowania z nfo¶igw do budynków energooszczędnych

wg standardu nf40


analiza możliwo¶ci racjonalnego wykorzystania

analiza
możliwo¶ci racjonalnego wykorzystania

alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

analiza efektywno¶ci
zastosowania alternatywnych Ľródeł energii w budynkach


ocena energetyczna budynków   aktualno¶cicharakterystyka energetyczna kraków
charakterystyka energetyczna - hotel.
projektowana charakterystyka energetyczna kraków
projektowana charakterystyka energetyczna regionalnego centrum transferu nowoczesnych technologii w kro¶nie
charakterystyka energetyczna do projektu budowlanego
projektowana charakterystyka energetyczna do rozbudowy internatu zespołu szkół ponadgimnazjalnych w my¶lenicach

¶wiadectwo energetyczne my¶lenice

copyright wieliterm 2009. wszystkie prawa zastrzeżone.