certyfikat energetyczny warszawa
tel: 606 471 235
        698 656 047
Ocena energetyczna budynku na potrzeby programu RYś - NFOśiGWWreszcie ruszył długo oczekiwany program dopłat do termomodernizacji budynków jednorodzinnych o wdzięcznej nazwie - RYŚ
Poprzednie propozycje dofinansowań skierowanych do Klientów indywidualnych były na tyle mało interesujące że praktycznie z nich nie korzystano. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiła się jednak propozycja która powinna spotać sie ze zdecydowanie lepszym przyjęciem.
Mam tu oczywicie na myśli program RYŚ, który przy niewielkich formalnościach wspomoże Klienta indywidualnego dofinansowaniem na poziomie 20%, a w przypadku kompleksowej termomodernizacji, nawet 40%!


Oferujemy wykonanie oceny energetycznej oraz dokumentacji na potrzeby programu RYŚ

Poniższe informacje przedstawiono na podstawie strony internetowej NFOŚiGW

podstawowe zasady dofinansowania:
beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją;
kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w całości z dotacji;
dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł oze - 15% po 2016 r.);
termoizolacja niektórych pojedynczych elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki; alternatywnie beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła; dla każdego rodzaju wykonywanych prac określono minimalny wymagany standard techniczny;
określono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju prac remontowych;
łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania;
maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat;
maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy;
dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu;
beneficjent ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej dotacji.
gdzie uzyskać dofinansowanie?
za pośrednictwem banków:
środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i dotacje;
banki zostaną wyłonione zgodnie z zasadami określonymi w prawie ochrony środowiska i procedurą opisaną w załączniku do programu „procedura wyboru banków”;
nabór wniosków od osób fizycznych i innych podmiotów, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki, które podpiszą umowy z nfośigw (terminy zostaną podane po naborze banków). za pośrednictwem wfośigw:
środki udostępnione wfośigw z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek i dotacji;
nabór wniosków od osób fizycznych i innych podmiotów, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z nfośigw (terminy zostaną podane po naborze wfośigw).
kto może uzyskać dofinansowanie?
 • Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
 • Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.:
  Na co przeznaczone jest dofinansowanie?
  Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.
  Finansowane są następujące prace remontowe:
  Grupa I. Prace termoizolacyjne
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych;
 • Ocieplenie dachu / stropodachu;
 • Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.
 • Grupa II. Instalacje wewnętrzne
 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
 • Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej
 • Instalacja kotła kondensacyjnego;
 • Instalacja węzła cieplnego;
 • Instalacja kotła na biomasę;
 • Instalacja pompy ciepła;
 • Instalacja kolektorów słonecznych.
 • wykonywanie projektów

  wykonywanie projektów
   wieliterm - certyfikaty energetyczne budynków wieliterm - wieliczka, kraków, warszawa, stalowa wola

   

  audyty energetyczne


     promocje

  cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

   tanie certyfikaty energetyczne 250zł tanie świadectwa energetyczne brutto*
  świadectwa energetyczne promocja

  * przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez klienta, cena dla budynków o powierzchni do 200m2.

  zdjęcia termowizyjne

   tanie certyfikaty energetyczne 150zł tanie świadectwa energetyczne * cena zdjęć domu jednorodzinnego dla którego zlecono wykonanie świadectwa energetycznego w naszej firmie.
  termowizja

  świadectwo energetyczne myślenice

  polecamy:


  dofinansowanie do budynków energooszczędnych nf40

  charakterystyka energetyczna
  na potrzeby dofinansowania z nfośigw do budynków energooszczędnych

  wg standardu nf40


  analiza możliwości racjonalnego wykorzystania

  analiza
  możliwości racjonalnego wykorzystania

  alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię - dla budynku projektowanego

  analiza energetyczna do projektu budowlanego

  analiza efektywności
  zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach


  ocena energetyczna budynków     aktualności  charakterystyka energetyczna kraków
  charakterystyka energetyczna - hotel.
  projektowana charakterystyka energetyczna kraków
  projektowana charakterystyka energetyczna regionalnego centrum transferu nowoczesnych technologii w krośnie
  charakterystyka energetyczna do projektu budowlanego
  projektowana charakterystyka energetyczna do rozbudowy internatu zespołu szkół ponadgimnazjalnych w myślenicach

  świadectwo energetyczne myślenice

  copyright wieliterm 2009. wszystkie prawa zastrzeżone.